Reference

FUBAR a.s. poskytuje svým zákazníkům komplexní služby v oblasti návrhu, implementace a podpory pokročilých komunikačních řešení. Mnoho rozsáhlých projektů jsme úspěšně realizovali a aktivně provozujeme v bankovním sektoru a v oblasti utilit.

Aktuální reference

T-Mobile Czech Republic a.s.
od 2016
Expertní konzultační činnosti v oblasti ICT


CME Media Services Limited, organizační složka
od 2013
Konzultační služby v oblasti ICT


Telco Pro Services, a. s.
od 2013
Technická podpora komunikační infrastruktury DC a LAN v rámci ČR


IBM Česká republika, spol. s r.o.
od 2011
Poskytování technické podpory síťové části systému (státní správa)


TV Nova s.r.o.
od 2008
Poskytování technické podpory a konzultací při správě komunikační infrastruktury CET 21


ČEZ ICT Services, a.s.
od 2007
Technická podpora LAN infrastruktury datových center Skupiny ČEZ


Corpus Solutions a.s.
od 2006
Služby systémové podpory komunikační infrastruktury Cetelem


Samospráva
2018-2019
Zpracování ucelené koncepce výstavby, provozu a rozvoje Datových center města


Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost
2018
Supervize dodávky a implementace infrastruktury Jednotné integrační platformy


Univerzita Karlova
2018
Návrh řešení WiFi pro studentský kampus Univerzity Karlovy v lokalitě Troja


Telco Pro Services, a. s.
2018
Odborná podpora pro Veřejnou zakázku na výběr dodavatele a pilotní implementaci TSDŘ


ČEZ ICT Services, a.s.
2018
Implementace VPN bran Cisco ASA


ČEZ ICT Services, a.s.
2018
Implementace a nastavení klientů nové VPN


ČEZ ICT Services, a.s.
2018
Technická podpora projektu výstavby datového centra ČEZ ICT Services non-IT část


Corpus Solutions a.s.
2018
Příprava koncepce nové LAN / WAN infrastruktury a plánu integrace


ČEZ ICT Services, a.s.
2017-2019
Technická podpora projektu výstavby datového centra ČEZ ICT Services - IT část


WOOD & Company Financial Services, a.s.
2017-2018
Zjišťování a řízení zranitelností ICT infrastruktury


Lesy České republiky, s.p.
2017-2018
Poskytování služeb technické podpory ICT komunikační infrastruktury a bezpečnosti


ČEZ ICT Services, a.s.
2017-2018
Design a implementace jednotného IP prostoru pro propojení datových center Skupiny ČEZ


STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
2017-2018
Vypracování ZD pro realizaci LAN komunikační infrastruktury


ČEZ ICT Services, a.s.
2017
Implementace testovacího prostredí do stávající VPN infrastruktury CEZ a konfigurace VPN brány pro testovací a zátežový provoz klientů


Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost
2017
Úprava konfigurací, kontrola a analýza provozu přes FW technologické sítě metra


Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
2017
Analýza videokonferenčního řešení SŽDC


Telco Pro Services, a. s.
2017
Stavební připravenost TSDŘ – koncepce technické specifikace vzorové projektové dokumentace


Městská část Praha 8
2017
Analýza rozsahu požadavků na CRM


Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
2017
Zpracování vyhodnocení diagnostiky zátěže komunikační infrastruktury datového centra CDP


Státní pozemkový úřad
2017
Monitoring IP toků v síti, Proof Of Concept a zpracování technické zadávací dokumentace


Telco Pro Services, a. s.
2017
Příprava technické části zadávací dokumentace a odborná podpora pro Veřejnou zakázku na výběr dodavatele samostatného telekomunikačního systému pro účely dispečerského řízení ČEZ Distribuce (2017)


ČEZ ICT Services, a.s.
2017
Poskytnutí služeb v oblasti projektového vedení a technické podpory projektu Výstavba datového centra Skupiny ČEZ


Telco Pro Services, a. s.
2017
Odborné konzultace při přípravě zadávací dokumentace pro obnovu LAN a WAN


Městská část Praha 8
2017
Vstupní a rozdílová analýza (GAP) GDPR, včetně implementace všech dílčích kroků vedoucích k dosažení souladu s GDPR


Státní správa
2017
Analýza a design síťových úprav (přepínače, směrovače a loadbalancery), implementace a dokumentace


Corpus Solutions a.s.
2016-2017
Poskytování technické podpory a konzultací pro komunikační a bezpečnostní infrastrukturu a servery Ministerstva kultury ČR


Státní správa
2016-2017
Profylaktické činnosti na síťové infrastruktuře


Státní správa
2016-2017
Optimalizace síťové infrastruktury


Utilitní sektor
2016-2017
Studie proveditelnosti datového centra


Lesy České republiky, s.p.
2016-2017
Projektové vedení dodávky a architektonického rozvoje projektů v oblasti telekomunikací


Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
2015-2019
Technická podpora LAN a WiFi GŘ SŽDC


Starší reference